Obsadenie

Umelecký vedúci    Michal Šintál
Kapelník                 Peter Čeliga
Majster zvuku        Marián Majerník
1. Krídlovka           Peter Čeliga
2. Krídlovka           Juraj Kabát
1.B Trúbka            Samuel Boháčik
Tenor                     Viliam Ričovský
Barytón                  Marek Majerník
Es Klarinet             Peter Deket
B Klarinet              Erik Hutta
1. Pozauna            Tomáš Cepko, Juraj Čúzy
2. Pozauna            Michal Kolarovič
3.B Trúbka            Viliam Jakubec
Tuba                      Richard Krajčovič
Bicie                       Matúš Deket, Juraj Čúzy
Spev                       Michal Šintál, Pavol Hecht, Marián                                            Magula, Veronika Hrachová, Danka                                            Čeligová, Terezka Porubská