Obsadenie

Umelecký vedúci    Michal Šintál
Kapelník                 Peter Čeliga
Majster zvuku        Marián Majerník
1. Krídlovka           Peter Čeliga
2. Krídlovka           Matej Jeluš
1.B Trúbka             Juraj Kabát
Tenor                     Viliam Ričovský
Barytón                  Marek Majerník
Es Klarinet             Peter Deket
B Klarinet              Erik Hutta
1. Pozauna            Tomáš Cepko, Juraj Čúzy
2. Pozauna            Michal Kolarovič, Martin Jamrich
3.B Trúbka            Viliam Jakubec
4.B Trúbka            Samuel Boháčik
Tuba                      Richard Krajčovič
Bicie                       Juraj Čúzy, Matúš Deket
Spev                       Michal Šintál, Pavol Hecht, Marián                                            Magula, Veronika Hrachová, Dominika                                      Hrušková, Danka Čeligová, Terezka                                            Porubská